พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017
   
Text Size

วิทยาศาสตร์กับความงาม

วิทยาศาสตร์กับความงาม


รายวิชาเพิ่มเติม                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                      เวลา  40  ชั่วโมง     จำนวน  1  หน่วยกิต

 


 

.............ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแลความงามและการเลือกใช้เครื่องสำอาง  เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงามและสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ
  3. สืบค้นข้อมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม
  4. นำความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 

สารบัญหนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับความงาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


บทที่ 1  ความงามที่สมวัย

1.1 มนุษย์กับความงาม

1.2 ความงามตามธรรมชาติที่สมวัย

1.3 การดูแลรักษาความงามตามธรรมชาติ


บทที่ 2 โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม

2.1 ผิวหนัง

2.2 ผมและเล็บ

2.3 ปากและฟัน


บทที่ 3  เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

3.1 เครื่องสำอาง

3.2 การจัดกลุ่มเครื่องสำอาง

3.3 เครื่องสำอางที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 4  ภูมิปัญญาไทยกับความงามและสุขภาพ

4.1 สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย

4.2 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย

4.3 สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

 

บทที่ 5 เครื่องสำอางในท้องตลาด

5.1 เครื่องสำอางทำความสะอาด

5.2 เครื่องสำอางเพื่อการปกป้องและบำรุง

5.3 เครื่องสำอางแต่งแต้มสี

5.4 ฉลากสินค้า
secondsci_logo
q2
เชิญทุกท่านฝากคำถาม ข้อสงสัย หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเรียน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ที่ กล่อง
ข้อความใน Facebook Fanpage
ของสาขาฯ โดยคลิกที่ภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3058
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้20526
mod_vvisit_counterเดือนนี้99784
mod_vvisit_counterเดือนก่อน154543

We have: 75 guests, 74 bots online
วันที่ : 23 มี.ค. 2017