พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017
   
Text Size

วิทยาศาสตร์ ๔

วิทยาศาสตร์


รายวิชาพื้นฐาน                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต


.............ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การเลือกบริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  สารเสพติด  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์  แสงและการมองเห็น การสะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖

ว ๕.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓

 

รวมทั้งหมด...๙... ตัวชี้วัด
สารบัญหนังสือรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 4

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

บทที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต

1.1 อาหารและสารอาหาร

1.2 ความต้องการสารอาหาร และพลังงานของร่างกาย

บทที่ 2 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์

2.1 ระบบย่อยอาหาร

2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด

2.3 ระบบหายใจ

2.4 ระบบขับถ่าย

2.5 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม

2.6 ระบบสืบพันธุ์

บทที่ 3 แสง

3.1 นัยน์ตากับการมองเห็น

3.2 การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน

3.3 การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์

3.4 การมองเห็น

3.5 สีของวัตถุ

3.6 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
secondsci_logo
q2
เชิญทุกท่านฝากคำถาม ข้อสงสัย หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเรียน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ที่ กล่อง
ข้อความใน Facebook Fanpage
ของสาขาฯ โดยคลิกที่ภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3052
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้20520
mod_vvisit_counterเดือนนี้99778
mod_vvisit_counterเดือนก่อน154543

We have: 76 guests, 74 bots online
วันที่ : 23 มี.ค. 2017