พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017
   
Text Size

วิทยาศาสตร์ ๑

วิทยาศาสตร์


รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต


.............ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค การละลายของสารในตัวทำละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  พลังงานกับการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย  สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส  pH ของสารละลายกรดและเบส กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

ว ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ว ๕.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

 

รวมทั้งหมด...๑๑... ตัวชี้วัด


สารบัญ วิทยาศาสตร์ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

1.1   วิทยาศาสตร์คืออะไร

1.2   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.3   ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์

1.4   เครื่องมือและอุปกรณ์ : ผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์

1.5   วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป

1.6   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร

บทที่ 2 สารรอบตัว

2.1   สถานะของสาร

2.2   ความร้อน

2.3   ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยวแปลงของสาร

2.4   การถ่ายโอนความร้อน

2.5   การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค

บทที่ 3 สารละลาย

3.1   การละลายของสารในตัวทำละลาย

3.2   ความเข้มข้นของสารละลาย

3.3   พลังงานกับการละลายของสาร

3.4   ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

บทที่ 4 สารละลายกรดและเบส

4.1 สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส

4.2 การตรวจความเป็นกรดและเบสของสารละลาย

4.3 pH ของสารละลายกรดและเบส

4.4 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
secondsci_logo
q2
เชิญทุกท่านฝากคำถาม ข้อสงสัย หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเรียน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ที่ กล่อง
ข้อความใน Facebook Fanpage
ของสาขาฯ โดยคลิกที่ภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3032
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้20500
mod_vvisit_counterเดือนนี้99758
mod_vvisit_counterเดือนก่อน154543

We have: 70 guests, 73 bots online
วันที่ : 23 มี.ค. 2017