พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017
   
Text Size

หนังสือเรียนและคู่มือครู หลักสูตรฯ 2551

หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  สารรอบตัว  สารละลาย และสารละลายกรดและเบส

หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยากาศ  ลมฟ้าอากาศ  การเคลื่อนที่  หน่วยของสิ่งมีชีวิต  และการดำรงชีวิตของพืช


หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 3 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การจำแนกสาร ปฏิกริยาเคมี ทรัพยากรธรณี โลกของเรา และแรงในชีวิตประจำวัน

หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ อาหารกับการดำรงชีวิต ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และแสง

หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน และพลังงานไฟฟ้า

หนังสือ เรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ  ดวงดาวบนท้องฟ้า  เทคโนโลยีอวกาศ  ระบบนิเวศ  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การสำรวจและการผลิตปิโตเลียม  ผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียม  สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  และพลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม


cosmetic_cover beauty_teacher_cover หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์กับความงาม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความงานที่สมวัย โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม เครื่องสำอาง


toy toysci_teacher_cover หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการทางวิทยาศาสตร์กับของเล่น เครื่องกลอย่างง่าย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานในของเล่น


sciproject sciproject_teacher_cover หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ นักวิทยาศาสตร์น้อย เริ่มต้นทำโครงงานอย่างไร การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานฯ


energy renew_energy_cover หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล


secondsci_logo
q2
เชิญทุกท่านฝากคำถาม ข้อสงสัย หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเรียน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ที่ กล่อง
ข้อความใน Facebook Fanpage
ของสาขาฯ โดยคลิกที่ภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3023
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้20491
mod_vvisit_counterเดือนนี้99749
mod_vvisit_counterเดือนก่อน154543

We have: 68 guests, 73 bots online
วันที่ : 23 มี.ค. 2017