ติดต่อเรา

     
…………………………………………………………...  
 

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1212 – 1216

โทรสาร 02-381-3852

 
………….
  1. Loading ...