แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 บทที่ 1แสงและการเกิดภาพ

แบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 แสงและการเกิดภาพ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

excercise22

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด Download (ดาวน์โหลด 2,741 ครั้ง)