กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมเสริม

กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

………………กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปลองทำที่โรงเรียนหรือที่บ้านได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

solar_activity

<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์>