เซลล์ไข่ไก่

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้สำหรับครู

เซลล์ไข่ไก่


เซลล์ไข่ของไก่เป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีปริมาณไข่แดงซึ่งเป็นอาหารสะสมอยู่ภายในเซลล์เป็นจำนวนมาก และมีเพียงบริเวณเล็กๆ  ใกล้ผิวเซลล์ด้านบนของเซลล์ไข่ที่มีนิวเคลียสและไซโทพลาซึมเป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิกับอสุจิได้ไซโกต ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอต่อไป

ภาพ แสดงส่วนประกอบของเซลล์ไข่ไก่