ทำไมขึ้นเขาจึงรู้สึกเมื่อย-พลังคิด

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

พลังคิด 
ตอน ทำไมขึ้นเขาจึงเมื่อย
อ.อรรถพล อังศุภศิริกุล
นักวิชาการสาขา วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา (สสวท.)

 

 


 

ต้นคิด อาจารย์ครับ  ทำไมเวลาที่เราขึ้นเขาจึงรู้สึกเมื่อยมากกว่าเดินบนพื้นราบครับ
วิทยากร ในการ ขึ้นเขาเป็นการที่เราออกแรงเพื่อเคลื่อนตัวเราขึ้นไปยังที่สูงในแนวดิ่ง  ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อตัวเรา :ซึ่งเราต้องออกแรงมากกว่าน้ำหนักตัวของเราเอง  ถ้ายิ่งเรามีมวลมากและขึ้นไปบนพื้นที่สูงอย่างรวดเร็วก็ยิ่งต้องออกแรงมาก  ดังนั้น ร่างกายยิ่งต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งดังกล่าวมาก ทำให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่า การเดินบนพื้นราบ ซึ่งออกแรงใกล้เคียงกับน้ำหนักของตัวเอง ก็สามารถเคลื่อนที่ไปในแนวราบได้
ต้นคิด เอ ถ้าอย่างนั้นต้องเคลื่อนที่ขึ้นเขาอย่างไรดีนะ