กระดาษทดสอบความชื้น

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กระดาษทดสอบความชื้น

 

โดยกมลนารี ลายคราม

นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.

จุดประสงค์

 1. ประดิษฐ์กระดาษทดสอบความชื้น
 2. ทดสอบความชื้นของอากาศโดยการใช้กระดาษวัดความชื้น

 

รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ

รายการอุปกรณ์

ปริมาณต่อกลุ่ม

1

โคบอลต์(II)คลอไรด์

1 ขวดต่อห้อง

2

กระดาษกรอง หรือกระดาษทิชชู่

เท่าจำนวนคน

3

ตะเกียบ

เท่าจำนวนคน(ข้าง)

4

กาวหรือเทปใส

1 ขวด/1ม้วน

5

ที่ฉีดน้ำ (foggy)

1 อันต่อห้อง

6

ไดร์เป่าผม

1 อัน

วิธีทำ

1. นำโคบอลต์(II)คลอไรด์ใส่ใน ที่ฉีดน้ำ แล้วเติมน้ำลงไปอัตราส่วน 20 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. พับกระดาษกรองให้เป็นรูปต่างๆตามต้องการ นำไปติดกับตะเกียบไม้
3. ฉีดสารละลายโคบอลต์(II)คลอไรด์ไปที่กระดาษกรองที่เตรียมไว้แล้วเป่าให้แห้งด้วยไดร์เป่าผม
4. นำกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์(II)คลอไรด์ไปไว้ที่บริเวณต่างๆ สังเกตสีเพื่อตรวจสอบความชื้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไซครอมิเตอร์

จุดประสงค์

 1. ประดิษฐ์ไซครอมิเตอร์
 2. วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

 

รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ

รายการอุปกรณ์

ปริมาณต่อกลุ่ม

1

เทอร์มอมิเตอร์

2 อัน

2

ตารางความชื้นสัมพัทธ์

1 อัน

3

สำลี

1 ก้อน

4

เทปใส

1 ม้วน

 

วิธีทำ

 1. นำเทอร์มอมิเตอร์ติดบนตารางความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เทปใส ทั้ง 2 อัน
 2. นำสำลีชุบน้ำและนำไปหุ้มเทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
 3. นำไซครอมิเตอร์ที่ประดิษฐ์ได้ไปวัดอุณหภูมิและหาค่าความชื้นสัมพัทธ์จากตาราง

 

 

เครื่องมือวัดลม

 

 

 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดลม (สามารถเลือกประดิษฐ์หรือประยุกต์ได้)

 

 

จุดประสงค์

 1. ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดทิศทางและความแรงของลม
 2. วัดความแรงและทิศทางของลมในบริเวณที่ศึกษา

 

รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ

รายการอุปกรณ์

ปริมาณต่อกลุ่ม

1

กระดาษแข็งเป็นแบบวัดลม

1แผ่น

2

กระดาษแข็งเพื่อเป็นปลายศร

1 แผ่น

3

กระดาษแข้งใช้ทำเป็นฐานและบอกทิศ

1แผ่น

4

หลอดกาแฟ

5 อัน

5

เข็มหมุด

1 อัน

6

ดินสอ

1 แท่ง

7

ด้าย

1หลอด

8

กระดาษว่าว

1แผ่น

9

เทปใส

1 ม้วน

10

กาว

1 ขวด

11

แก้วกระดาษ

5 ใบ

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษแข็งที่เป็นแบบสำหรับวัดลมขนาด 1ใน4 ของวงกลม
 2. ติดกระดาษวัดลมไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดกาแฟ โดยเว้นส่วนปลายไว้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
 3. ตัดกระดาษว่าวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 เซนติเมตร x 10เซนติเมตร
 4. เจาะรูบริเวณปลายด้านหนึ่งของกระดาษว่าวแล้วร้อยด้วยด้าย จากนั้นนำไปร้อยติดที่ส่วนปลายของหลอดกาแฟด้านที่ติดกระดาษวัดลม โดยให้กระดาษว่าวสามารถเคลื่อนไหวได้ตามอิสระ
 5. นำหลอดกาแฟไปติดกับดินสอด้านที่มียางลบโดยใช้เข็มหมุด
 6. ติดกระดาษแข็งที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลอดกาแฟ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสมดุล
 7. ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปวงกลม แล้ว เขียนทิศบนกระดาษ
 8. นำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นตามข้อ 6 ไปติดตั้งบนกระดาษบอกทิศ
 9. นำอุปกรณ์ที่ได้ไปวัดทิศทางและระดับความแรงของลมในบริเวณที่ต้องการศึกษา

 

 

 

เครื่องมือวัดความดันอากาศอย่างง่าย

หมายเหตุ: ไม่ควรให้หลอดกาแฟอยู่เลยจุดกึ่งกลางของขวดแก้ว

จุดประสงค์

 1. ประดิษฐ์เครื่องวัดความดันอากาศอย่างง่าย

รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ

รายการอุปกรณ์

ปริมาณต่อกลุ่ม

1

ขวดแก้ว

1 ขวด

2

ลูกโป่ง

1 ใบ

3

หลอดกาแฟ

1 อัน

4

ยางรัด

1 เส้น

5

เทป

1 ม้วน

6

กระดาษขาว(พร้อมฐานติดกระดาษ)

1 ชุด

 

วิธีทำ

 1. เป่าลูกโป่ง (เพื่อให้ยางของลูกโป่งยืด) แล้วเอาลมออก
 2. ตัดลูกโป่งให้มีพื้นที่พอเหมาะกับปากขวดแก้ว และนำลูกโป่งมาปิดปากขวดแก้ว โดยให้ผิวของลูกโป่งตึงพอดี แล้วนำยางรัดมารัดให้แน่น
 3. นำหลอดกาแฟมาแปะทาบบนลูกโป่งที่ปิดปากขวดแก้ว โดยให้ปลายด้านหนึ่งยื่นออกมาพอประมาณ(การติดหลอกาแฟบนลูกโป่งไม่ควรติดเลยบริเวณกึ่งกลางของขวดแก้ว เนื่องจากอาจทำให้หลอกกาแฟเคลื่อนที่ไม่สะดวก และทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้)
 4. นำกระดาษขาวมาติดตั้งบนฐานติดกระดาษ(ฐานติดกระดาษ เป็นส่วนที่ช่วยให้กระดาษขาวสามารถตั้งตรงได้เพื่อใช้เป็นสเกลวัดความดัน หรือหากไม่ทำฐานติดกระดาษ สามารถติดกระดาษจาวบนพื้นผิวอื่นได้)
 5. นำขวดแก้วที่ติดหลอดกาแฟ แล้วมาวางประกอบกับกระดาษขาวบนฐานติดตั้ง แล้วทำสเกลบนกระดาษเพื่อวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
 6. สามารถทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดย นำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น ไปจุ่มลงในน้ำร้อน หรือน้ำเย็น และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

 

 

เครื่องมือวัดปริมาณฝน

จุดประสงค์

 1. 1. ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณฝน

 

รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ

รายการอุปกรณ์

ปริมาณต่อกลุ่ม

1

ภาชนะทรงกระบอก ใส

ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 อัน

2

ปากกาเขียนซีดี

1 แท่ง

3

ไม้บรรทัด

1 อัน

 

วิธีทำ

 1. ใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของภาชนะใสทรงกระบอก และเขียนตัวเลขบอกความสูงเป็นระยะทุกๆ 1 เซนติเมตร
 2. นำภาชนะทรงกระบอกที่ได้(เครื่องมือวัดปริมาณฝนอย่างง่าย)ไปทดสอบการวัดปริมาณฝนโดยเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

วงล้อเมฆ