ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3)

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3)

โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์

นักวิชาการ  สสวท.


…………….ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า เป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินแคสเทิ้ลพีค (Castle Peak Power Station) ที่เกาะฮ่องกง โดยทางเราได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัท CPL Hong Kong Power ในการให้การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า

…………….เนื้อหาจากการบรรยายสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแคสเทิ้ลพีค ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 8 เครื่อง ให้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดกว่า 4,110 เมกกะวัตต์ เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวฮ่องกง เนื่องจากอายุการใช้งานนานกว่า 15 ปี อุปกรณ์หลายอย่างได้มีการเสื่อมสภาพ ทำให้ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็ม 100% เทคโนโลยีที่สำคัญของโรงไฟฟ้าแห่งนี้คือ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ที่ทางโรงไฟฟ้าได้พยายามเรื่อยมาในการพัฒนาให้การเผาไหม้ถ่านหินปล่อยมลพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ผงฝุ่น ออกมาน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้รับการยอมรับว่า มีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่มีประสิทธิภาพลำดับต้นๆ ของโลก

coalplant_talk1 coalplant_talk2

ภาพที่ 16 และ ภาพที่ 17 บรรยากาศการรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแคสเทิ้ลพีค ที่เกาะฮ่องกง

…………….ในด้านแผนการพัฒนาด้านพลังงานในอนาคตของฮ่องกง ผู้บรรยายได้บอกกับเราว่า ในอนาคต ฮ่องกงจะหันไปใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ มากขึ้น ถึงแม้โรงไฟฟ้าถ่านหินจะยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ถ่านหินยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ และถึงแม้จะมีการแสดงความวิตกกังวลจากชาวฮ่องกงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ ยังไว้ใจในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สาเหตุหนึ่งมาจากการทำความเข้าใจที่ดีระหว่างทางเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้ากับประชาชนชาวฮ่องกง ดังนั้น พลังงานนิวเคลียร์จึงถือได้ว่า เป็นหนึ่งในพลังงานแห่งอนาคต ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกง

coalplant_generator

ภาพที่ 18 ภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generators) ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินคาสเทิ้ลพิค

coalplant_truck

ภาพที่ 19 รถบรรทุกถ่านหิน

…………….เมื่อการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินในวันสุดท้ายได้สิ้นสุดลง คณะของเราได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และมอบของที่ระลึก จากนั้น ได้เดินทางไปในตัวเมืองฮ่องกงเพื่อซื้อของฝาก ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเดียวกัน

…………….การศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากคณะของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แบบแล้ว ยังได้ทราบถึงแผนการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านพลังงานในอนาคตของประเทศจีน ได้เห็นความเจริญทางวัตถุของเมืองเซินเจิ้น เห็นผู้คนชาวจีนที่ขยันขันแข็ง ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ประเทศจีนที่ได้ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะก้าวมาเป็นเบอร์ 1 ของโลกทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ จะสามารถก้าวถึงจุดนั้นได้อย่างไม่ยากเย็น และเมื่อหันกลับมามองเมืองไทยของเรา เมื่อหันมามองสถานการณ์ด้านพลังงานที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติกว่า 70% และจะหมดไปในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่การเดินหน้าในโครงการใหญ่ๆ ถูกระงับหรือเลื่อนแล้วเลื่อนอีก เพราะการเมืองที่ไม่แน่นอน เพราะคนไทยที่ยังทะเลาะกัน แบ่งสีแบ่งฝ่าย และมักใช้ความรู้สึกตามกระแสนำหน้าการใช้วิจารณญาณที่อยู่พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน เมืองไทยของเราน่าเป็นห่วงอย่างมาก แหล่งพลังงานที่มีในประเทศนับวันจะถูกใช้หมดไป ในขณะที่ประชากรและอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกขณะ หากประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะถูกทิ้งห่างจากประเทศเพื่อนบ้านในด้านการพัฒนาประเทศในเวลาไม่นาน คงจะเป็นการคาดการณ์ที่ไม่ผิดนัก

…………….การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ฯลฯ ล้วนมีรากฐานอยู่บนการใช้พลังงาน เมื่อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไม่ได้รับการสร้างเสริมให้มีความมั่นคงเพียงพอ ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศจึงไม่มั่นคงและสั่นคลอนตามไปด้วย วิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้คือ การให้การศึกษาที่ดีกับเยาวชน ให้เยาวชนได้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง รอบด้าน และเพียงพอ ที่จะช่วยให้พวกเขามีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีเมื่อจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ด้านพลังงานในอนาคต ให้เยาวชนเหล่านี้ได้เกิดความหวงแหนและใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างรู้คุณค่า และ หากเป็นไปได้ ได้เกิดความคิดต่อยอด สร้างสรรค์ ค้นคว้าวิจัย หรือประดิษฐ์นวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ด้านพลังงานของประเทศในอนาคต การได้รับการศึกษาด้านพลังงานที่ดีของประชากรไทยในอนาคตเหล่านี้ จะมาเป็นรากฐานให้เมืองไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

like

ภาพที่ 20 สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีน