การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

………………การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นหนึ่งในหัวข้อในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในหัวข้อ "การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ" ได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

hydro_content

<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ>