การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า

………………อสในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจธรรมชาติ มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ว่าจะมีเป้าหมายใดก็ตาม การที่จะให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ….

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

electric_potential_pic2