บทความ “ความมั่นคง … ด้านพลังงาน ต้องตระหนักถึงภาวะวิกฤตแม้ในยามสถานการณ์ปกติ” โดย กฟผ.

ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

จากข่าวการหยุดส่งก๊าซจากพม่าและการซ่อมท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ในช่วง 5 – 13 เม.ย. 56 ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ กับชาวไทยด้านพลังงาน ความตระหนักใน "ความมั่นคงด้านพลังงาน" ของประเทศชาติ จึงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมากล่าวผ่านสื่อต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง เชิญดาวน์โหลดบทความ "ความมั่นคง … ด้านพลังงาน ต้องตระหนักถึงภาวะวิกฤตแม้ในยามสถานการณ์ปกติ" โดย กฟผ. คัดลอกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2556 ….

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

energy_securiy_pic2