ภาพรวมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 และเป้าหมายในอนาคต (พ.ศ. 2564)

ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

ภาพรวมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 และเป้าหมายในอนาคต (พ.ศ. 2564) โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กฟผ.

 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

renew_plan_pic2