สไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ

แผนการสอน

สไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ
          
เชิญดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ โดย อ.ธนพรรณ ชาลี นักวิชาการสาขาวิทย์มัธยมต้น สสวท. ได้ใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ecosystem_lesson3