ใบกิจกรรม การสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ

แผนการสอน

ใบกิจกรรม การสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ

เชิญดาวน์โหลดใบกิจกรรมการสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ สำหรับประกอบการสอนตามแผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ซึ่งจัดทำโดย อ.กลมนารี ลายคราม  

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

earth_model_pic2