ประชาสัมพันธ์หนังสือเรียนใหม่

ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เตรียมพบกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่ม ได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้า สกสค. (คุรุสภา) เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ  539

ผู้ที่สนใจสามารถดู คำอธิบายรายวิชา และ สารบัญ ของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่มได้ที่

คำอธิบายรายวิชา

หรือ

คลิกที่ภาพปกหนังสือด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา

ขณะนี้ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" ได้วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อีก 4 เล่ม ได้แก่ "พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์" "วิทยาศาสตร์กับความงาม" "ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์" และ "สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์" มีกำหนดวางจำหน่ายประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย ขององค์การค้า สก.สค.( คุรุสภา)

ิbeauty      energy     toysciproject      fuel