ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3) โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า เป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินแคสเทิ้ลพีค (Castle Peak Power Station) ที่เกาะฮ่องกง โดยทางเราได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัท CPL Read More.

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โดยนายรักษพล   ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. ……………………………………………… …………………..STEM Education คือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) Read More.

สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกจริงผสมโลกเสมือน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) เรื่องการจมและการลอย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. บทนำ …………….Augmented Reality หรือ AR Read More.

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ………………การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นหนึ่งในหัวข้อในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในหัวข้อ "การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ" ได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง   Read More.

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ ความรู้เพิ่มเติม ฉบับภาษาอังกฤษ จากคู่มือครู วิทย์ 2   โดย ร.อ. ปิยพล อนุพุทธางกูร นักวิชาการ Read More.

มาทำความรู้จักกับ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต และดาวหาง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

มาทำความรู้จักกับ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต และดาวหาง ที่มา: AP             ออุกกาบาตที่ตกในรัสเซีย คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ ดาวหาง Read More.

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล ………………อสในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล อันนำไปสู่การตอบคำถามที่ใคร่รู้ สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีเหตุมีผล และสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้เข้าใจ Read More.

เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ………………อสประเทศรัสเซียหลังการปฏิัวัิติใหญ่ในปี ค.ศ. 1917 มีความโกลาหลในด้านการศึกษามาก ไม่มีใครยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาใดเลย นักเรียนที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นิสิตปริญญาตรีสามารถเข้าเรียนปริญญาโทได้โดยไม่ต้องนำปริญญาบัตรมาแสดงเป็นหลักฐาน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า ………………อสในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจธรรมชาติ มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ว่าจะมีเป้าหมายใดก็ตาม การที่จะให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 4 บทที่ 1 ฉบับภาษาอังกฤษ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 4 บทที่ 1 ฉบับภาษาอังกฤษ         ความรู้เพิ่มเติม ฉบับภาษาอังกฤษ จากคู่มือครู วิทย์ 4 Read More.