ฟ้าผ่า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ฟ้าผ่า   โดย ดร.โชคชัย อัศวินชัย (ผู้เชี่ยวชาญ, สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา) ประเทศไทยอยู่ในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ หรือบางครั้งเป็นพายุใต้ฝุ่น มรช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอยู่เสมอ ในบางครั้งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน Read More.

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง   โดยกมลนารี ลายคราม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.   น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และลดลงเป็นช่วงๆในแต่ละวัน โดยเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และโลก น้ำขึ้นจะเกิดบนผิวโลกบริเวณที่มีตำแหน่งใกล้ดวงจันทร์และตรงกันข้ามกับตำแหน่งของดวงจันทร์ ส่วนน้ำลงเกิดในพื้นที่บนโลกที่มีพื้นที่ตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองพื้นที่บนโลกที่มีตำแหน่ง ใกล้ ตรงกันข้าม Read More.

อาหารและสารอาหาร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหาร   อาหาร (food) คือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในประเทศไทยมักจำแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยบริโภคอาหารที่หลากหลายและครบส่วน อาหาร Read More.

กระดาษทดสอบความชื้น

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กระดาษทดสอบความชื้น   โดยกมลนารี ลายคราม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. จุดประสงค์ ประดิษฐ์กระดาษทดสอบความชื้น ทดสอบความชื้นของอากาศโดยการใช้กระดาษวัดความชื้น   รายการวัสดุอุปกรณ์ ลำดับ รายการอุปกรณ์ ปริมาณต่อกลุ่ม 1 Read More.

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ผู้ชำนาญสาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา ในการที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจในเรื่องของดาราศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากดวงดาวทั้งหลายรวมทั้งวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ นั้นอยู่ไกลแสนไกล การบอกตำแหน่งของดวงดาวเหล่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการหาวิธีที่จะสื่อสารกันว่ากำลังกล่าวถึงดวงดาวใด ดังนั้นขั้นแรกต้องสร้างจินตนาการก่อนว่ามีท้องฟ้าเป็นรูปครึ่งทรงกลมครอบเราอยู่ โดยมีเรายืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลม เมื่อสมมติว่ามีท้องฟ้าแล้วจึงกำหนดต่อไปว่าดวงดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่ต้องการจะศึกษาอยู่ที่ใดบนท้องฟ้า ในการบอกตำแหน่งของวัตถุใด ต้องบอกค่าอย่างน้อย Read More.

ฤดูบนโลก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ฤดูบนโลก สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ท่านเคยสงสัยหรือถามคนใกล้ชิดหรือไม่ว่า เหตุใดในรอบ 1 ปีของประเทศของเราบางช่วงอากาศร้อนมาก บางช่วงอากาศก็จะเย็น ถ้าท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านอาจได้รับคำอธิบายจากคนใกล้ชิดท่านดังนี้ “การที่ประเทศของเรามีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ก็เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่รัศมีของ การโคจรไม่คงที่คือมีบางขณะโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ บางขณะโลกก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นถ้าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก Read More.

ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน ในปลายคริสตวรรษที่ 13 มาร์โคโปโล (Marco Polo) ได้เขียนถึง “น้ำพุน้ำมัน” … ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน   โดย พลอยมรกต  หรุ่มเรืองวงษ์ (นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา Read More.

สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย   สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา  โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา   ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน ชายฝั่งทะเลทางอันดามันมีความสวยงามตามธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่เกาะ หาดทราย และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย Read More.

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3) นายรักษพล   ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะนักวิชาการ Read More.

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (2/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (2/3) โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อ่าวดาย่าในวันที่ 2 ของคณะเรา เป็นการเริ่มต้นด้วยการเดินสำรวจพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากสมาชิกในคณะส่วนใหญ่เป็นครูที่เคยต้องตื่นเช้าเป็นประจำ เพื่อไปโรงเรียน จึงได้ใช้เวลาช่วงเช้าที่เหลือเฟือเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศรอบๆ Read More.