ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

เขียนโดย รักษพล เมื่อ . หัวข้อ ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

                                                                                                               […]

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

เขียนโดย รักษพล เมื่อ . หัวข้อ ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

                                                                                                              […]

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เขียนโดย cbharima เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์หนังสือเรียนใหม่

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เตรียมพบกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่ม ได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้า สกสค. (คุรุสภา) เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ  539 ผู้ที่สนใจสามารถดู คำอธิบายรายวิชา และ สารบัญ ของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่มได้ที่ คำอธิบายรายวิชา หรือ คลิกที่ภาพปกหนังสือด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา ขณะนี้ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" ได้วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อีก 4 เล่ม ได้แก่ "พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์" "วิทยาศาสตร์กับความงาม" "ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์" และ "สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์" มีกำหนดวางจำหน่ายประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย ขององค์การค้า สก.สค.( คุรุสภา)                 

หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมฯ 4 เรื่องใหม่ พร้อมให้สั่งซื้อ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องใหม่ และเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของทั้ง 5 รายวิชาได้แล้ว โดยติดต่อที่ องค์การค้า สกสค. เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ 539หรือ ที่ร้านค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูสำหรับรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่ เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนกับสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น สสวท. โดยขอให้แจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้า ด้วยการแจ้ง ชื่อ นามสกุล โรงเรียน วิชาที่ต้องการอบรม เบอร์โทรและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และ อีเมล์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้ แจ้งความจำนงและส่งข้อมูลทางอีเมล์ไปที่ secondsci.ipst@gmail.com หรือ แจ้งความจำนง พร้อมส่งข้อมูลไปที่ Inbox ของ Facebook Fanpage ของสาขาฯhttps://www.facebook.com/secondsci (ผู้แจ้งต้องมี Facebook account และ ต้องคลิก Like ที่หน้า Fanpage ของสาขาฯ ก่อน) ทั้งนี้ คุณครูที่เดินทางมาเข้าร่วมการอบรมจะไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และทาง สสวท. จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ส่วนค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเิบิกกับทางต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท. เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการอบรมการใช้หลักสูตรรายวิชาิเพิ่มเติมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้รับสื่อประกอบการอบรมรายวิชาแต่ละวิชาอีกด้วย ขอให้ครูทุกท่านที่สนใจ ติดตามกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น http://secondsci.ipstweb.com