เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เขียนโดย cbharima เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพรวมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 และเป้าหมายในอนาคต (พ.ศ. 2564)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

ภาพรวมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 และเป้าหมายในอนาคต (พ.ศ. 2564) โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กฟผ.   คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ < Read More.

ทำอย่างไรให้เด็ก อิ่ม-สนุก-เล่น และ เห็นคุณค่าพลังงาน บทความจากวารสารเพลินพลังงาน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

การสอนเด็กๆ ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณครูหรือพ่อแม่จะต้องใช้ความตั้งใจ ใส่ใจ และความมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ จึงจะทำให้เด็กรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่สอนได้ (บ้าง) แต่เมื่อไรก็ตามหากเด็กได้เล่นก่อนแล้วเราสอดแทรกความรู้เข้าไปในช่วงที่สงสัย จะทำให้เด็กชอบและสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อเช่นนี้เกิดจากการสังเกตหลานชายวัย 5 ขวบ ในช่วงที่พี่ชายฝากเลี้ยงหนึ่งวัน …… คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

พลังงานกับการเรียนรู้ บทความจากวารสารเพลินพลังงาน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

ว่ากันด้วยเรื่องของพลังงาน ในปัจจุบัน พลังงานเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพียงนำมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรา แต่พลังงานยังกลายเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศอีกด้วย เพราะพลังงานเป็นรากฐานของการสร้างความเจริญในทุกๆ ด้าน คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บทความ “ความมั่นคง … ด้านพลังงาน ต้องตระหนักถึงภาวะวิกฤตแม้ในยามสถานการณ์ปกติ” โดย กฟผ.

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษาด้านพลังงาน, ข่าวและกิจกรรม

จากข่าวการหยุดส่งก๊าซจากพม่าและการซ่อมท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ในช่วง 5 – 13 เม.ย. 56 ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ กับชาวไทยด้านพลังงาน ความตระหนักใน "ความมั่นคงด้านพลังงาน" ของประเทศชาติ จึงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมากล่าวผ่านสื่อต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง Read More.

ประชาสัมพันธ์หนังสือเรียนใหม่

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เตรียมพบกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่ม ได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้า สกสค. (คุรุสภา) เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ  539 ผู้ที่สนใจสามารถดู คำอธิบายรายวิชา และ สารบัญ ของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ Read More.

หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมฯ 4 เรื่องใหม่ พร้อมให้สั่งซื้อ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องใหม่ และเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของทั้ง 5 รายวิชาได้แล้ว โดยติดต่อที่ องค์การค้า สกสค. เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ 539หรือ ที่ร้านค้า