กิจกรรมสนุกกับพลังงานน้ำ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมเสริม

กิจกรรมสนุกกับพลังงานน้ำ ………………กิจกรรมสนุกกับพลังงานน้ำ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมสนุกกับพลังงานน้ำไปลองทำที่โรงเรียนหรือที่บ้านได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง <คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรมสนุกกับพลังงานน้ำ>  

กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมเสริม

กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ………………กิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปลองทำที่โรงเรียนหรือที่บ้านได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง <คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรมกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์>