ฤดูบนโลก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ฤดูบนโลก สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ท่านเคยสงสัยหรือถามคนใกล้ชิดหรือไม่ว่า เหตุใดในรอบ 1 ปีของประเทศของเราบางช่วงอากาศร้อนมาก บางช่วงอากาศก็จะเย็น ถ้าท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านอาจได้รับคำอธิบายจากคนใกล้ชิดท่านดังนี้ “การที่ประเทศของเรามีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ก็เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่รัศมีของ การโคจรไม่คงที่คือมีบางขณะโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ บางขณะโลกก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นถ้าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก Read More.

ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน ในปลายคริสตวรรษที่ 13 มาร์โคโปโล (Marco Polo) ได้เขียนถึง “น้ำพุน้ำมัน” … ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน   โดย พลอยมรกต  หรุ่มเรืองวงษ์ (นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา Read More.

สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย   สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา  โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา   ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน ชายฝั่งทะเลทางอันดามันมีความสวยงามตามธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่เกาะ หาดทราย และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย Read More.

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3) นายรักษพล   ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะนักวิชาการ Read More.

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (2/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (2/3) โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อ่าวดาย่าในวันที่ 2 ของคณะเรา เป็นการเริ่มต้นด้วยการเดินสำรวจพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากสมาชิกในคณะส่วนใหญ่เป็นครูที่เคยต้องตื่นเช้าเป็นประจำ เพื่อไปโรงเรียน จึงได้ใช้เวลาช่วงเช้าที่เหลือเฟือเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศรอบๆ Read More.

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (3/3) โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. …………….ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า เป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินแคสเทิ้ลพีค (Castle Peak Power Station) ที่เกาะฮ่องกง โดยทางเราได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัท CPL Read More.

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โดยนายรักษพล   ธนานุวงศ์ นักวิชาการ  สสวท. ……………………………………………… …………………..STEM Education คือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) Read More.

สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกจริงผสมโลกเสมือน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) เรื่องการจมและการลอย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. บทนำ …………….Augmented Reality หรือ AR Read More.

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ………………การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นหนึ่งในหัวข้อในหนังสือเรียนเรื่อง "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  ที่จะวางแผงจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 นี้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในหัวข้อ "การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ" ได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง   Read More.

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ ความรู้เพิ่มเติม ฉบับภาษาอังกฤษ จากคู่มือครู วิทย์ 2   โดย ร.อ. ปิยพล อนุพุทธางกูร นักวิชาการ Read More.