ศิลาแลง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

  ศิลาแลง (Laterite) โดย สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.  บทนำ ศิลาแลง หรือแลง (Laterite) เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณมรสุมเขตร้อน ซึ่งคนในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์รู้จักนำศิลาแลงมาบดผสมกับยางไม้ใช้เป็นสีในการวาดภาพตามถ้ำและหน้าผาหิน นอกจากนั้นคนในภูมิภาคนี้ได้นำศิลาแลงมาใช้ในการก่อสร้างวัดและปราสาทหินดังที่พบเห็นในประเทศไทย Read More.

หยิบวีดิโอคลิปจาก YOUTUBE มาใช้ในชั้นเรียนวิทย์มัธยมฯ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

หยิบวีดิโอคลิปจาก YOUTUBE มาใช้ในชั้นเรียนวิทย์มัธยมฯ   โดย ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์   ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น มีเนื้อหามากมายที่จำเป็นต้องแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นและสังเกตถึงกระบวนการ หรือความต่อเนื่องของปฏิกิริยาหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสื่อประเภทตัวอักษร  คำบรรยาย หรือแม้แต่ภาพนิ่ง ไม่สามารถตอบโจทย์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นี้ได้  Read More.

ทำไมขึ้นเขาจึงรู้สึกเมื่อย-พลังคิด

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

พลังคิด  ตอน ทำไมขึ้นเขาจึงเมื่อย อ.อรรถพล อังศุภศิริกุล นักวิชาการสาขา วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา (สสวท.)       ต้นคิด อาจารย์ครับ  ทำไมเวลาที่เราขึ้นเขาจึงรู้สึกเมื่อยมากกว่าเดินบนพื้นราบครับ วิทยากร Read More.

เรานำน้ำมันดิบมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้อย่างไร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

           ปิโตรเลียมไม่ว่าจะอยู่ในรูปก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ ล้วนมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันด้วยเหตุนี้การแยก องค์ประกอบที่อยู่ในปิโตรเลียม … เรานำน้ำมันดิบมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้อย่างไร   โดย พลอยมรกต  Read More.

ว่าด้วยเรื่องเมฆ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

เมฆ   โดยกมลนารี ลายคราม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท   เมฆ คือ อนุภาคขนาดเล็กของน้ำหรือน้ำแข็งหรือทั้งสองอย่าง รวมกันเป็นกลุ่ม มองเห็นลอยอยู่ในอากาศและมักไม่สัมผัสพื้นโลก อาจมีอนุภาคขนาดใหญ่ของน้ำหรือน้ำแข็งหรืออนุภาคของเหลวหรือของแข็งที่ไม่ใช่น้ำปนอยู่ด้วย เช่น ควันหรือฝุ่นละออง   Read More.

ฟ้าผ่า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ฟ้าผ่า   โดย ดร.โชคชัย อัศวินชัย (ผู้เชี่ยวชาญ, สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา) ประเทศไทยอยู่ในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ หรือบางครั้งเป็นพายุใต้ฝุ่น มรช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอยู่เสมอ ในบางครั้งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน Read More.

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง   โดยกมลนารี ลายคราม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.   น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และลดลงเป็นช่วงๆในแต่ละวัน โดยเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และโลก น้ำขึ้นจะเกิดบนผิวโลกบริเวณที่มีตำแหน่งใกล้ดวงจันทร์และตรงกันข้ามกับตำแหน่งของดวงจันทร์ ส่วนน้ำลงเกิดในพื้นที่บนโลกที่มีพื้นที่ตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองพื้นที่บนโลกที่มีตำแหน่ง ใกล้ ตรงกันข้าม Read More.

อาหารและสารอาหาร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหาร   อาหาร (food) คือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในประเทศไทยมักจำแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยบริโภคอาหารที่หลากหลายและครบส่วน อาหาร Read More.

กระดาษทดสอบความชื้น

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กระดาษทดสอบความชื้น   โดยกมลนารี ลายคราม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. จุดประสงค์ ประดิษฐ์กระดาษทดสอบความชื้น ทดสอบความชื้นของอากาศโดยการใช้กระดาษวัดความชื้น   รายการวัสดุอุปกรณ์ ลำดับ รายการอุปกรณ์ ปริมาณต่อกลุ่ม 1 Read More.

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ผู้ชำนาญสาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา ในการที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจในเรื่องของดาราศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากดวงดาวทั้งหลายรวมทั้งวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ นั้นอยู่ไกลแสนไกล การบอกตำแหน่งของดวงดาวเหล่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการหาวิธีที่จะสื่อสารกันว่ากำลังกล่าวถึงดวงดาวใด ดังนั้นขั้นแรกต้องสร้างจินตนาการก่อนว่ามีท้องฟ้าเป็นรูปครึ่งทรงกลมครอบเราอยู่ โดยมีเรายืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลม เมื่อสมมติว่ามีท้องฟ้าแล้วจึงกำหนดต่อไปว่าดวงดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่ต้องการจะศึกษาอยู่ที่ใดบนท้องฟ้า ในการบอกตำแหน่งของวัตถุใด ต้องบอกค่าอย่างน้อย Read More.