การคัดเลือกตามธรรมชาติ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สาระน่ารู้เรื่อง การคัดเลือกตามธรรมชาติ   การคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural Selection) ผศ.ดร.สุมิตรา วิสุทธารมณ์   สิ่งมีชีวิตมีกำเนิดบนโลกนี้เมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีมาแล้ว ในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกได้มีวิวัฒนาการก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ทั้งที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว Read More.

ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

  ซากดึกดำบรรพ์ (Fossils) โดย สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.  บทนำ ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นบนโลก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นลำดับหลัง ๆ มีการเปรียบเทียบ โดยสมมุติว่าถ้าโลกกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม… Read More.

แหล่งเรียนรู้หินภูเขาไฟ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

"แหล่งเรียนรู้ หินภูเขาไฟ" เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ หินภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ? หินภูเขาไฟ (Volcanic rock) หรือ หินอัคนีพุ (Extrusive rock) เกิดจากการปะทุขึ้นมาของแมกมาจากใต้โลกขึ้นสู่ ผิวโลกเป็นลาวาไหลออกมา Read More.

การวัดความหนาแน่นเรือนยอดด้วยเดนซิโอมิเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การวัดความหนาแน่นเรือนยอดด้วยเดนซิโอมิเตอร์ ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสและวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบและระบุ ปริมาณได้ นักเรียนจะได้สังเกต บันทึกสภาพทั่ว ๆ ไปของบริเวณที่สำรวจ บันทึกชนิด Read More.

วิวัฒนาการบรยากาศของโลก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

วิวัฒนาการบรรยากาศของโลก   ย้อนไป เมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้ว กลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม ได้รวมตัวกันเกิดเป็นดวงอาทิตย์  เศษที่เหลือได้รวมตัวกันเป็น ดาวเคราะห์ซึ่งรวมถึงโลกและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมที่เหลือซึ่งไม่ได้ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นและสาร ระเหยง่ายเช่น แอมโมเนีย มีเทน และน้ำ Read More.

กินถูกหลักกับธงโภชนาการ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กินถูกหลักกับธงโภชนาการ   การจำแนกอาหารเป็น 5 หมู่หรือ 5 กลุ่มอาหารนั้น เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารอย่างหลากหลาย ครบหมู่ อย่างไรก็ตามนอกจากการบริโภคให้ครบทุกหมู่แล้ว ปริมาณการบริโภคอาหารในแต่ละหมู่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะโภชนาการ ต่อมาจึงมีความพยายามในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนอาหารที่ควรบริโภค ในรูปแบบพิรามิดโภชนาการ หรือในประเทศไทยนิยมใช้เป็นธงโภชนาการ ข้อมูลในธงโภชนาการจะบอกถึงปริมาณ Read More.

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ   ฉลากโภชนาการคือฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นไว้บนฉลากนอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลทั่วไป โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้น ข้อมูลโภชนาการที่ปรากฏบนฉลากจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบว่าอาหารนั้นมีสารอาหารประเภทใดบ้าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันประเภทไหน ปริมาณเท่าไร และปริมาณสารอาหารที่มีนั้นเป็นสัดส่วนเท่าไรของปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคในแต่ละวัน นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ถ้าบริโภคในปริมาณมาก หรือบริโภคประจำ เช่นไขมัน น้ำตาล Read More.

แนะนำวงล้อเมฆ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

วงล้อเมฆ กมลนารี ลายคราม สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ออกแบบศิลป์โดย นางสาวสุรีย์ พงศ์พิพัฒน์เวช สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา   ซีร์รัส อัลโตคิวมูลัส นิมโบสตราตัส คิวมูโลนิมบัส ถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหากับชื่อเมฆเหล่านี้ สสวท. Read More.

การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้สำหรับครู การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ วิธีใช้ 1.  วางกล้องให้ฐานอยู่บนพื้นรองรับที่เรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้ลำกล้องตั้งตรง 2.  หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) กำลังขยายต่ำสุดอยู่ตรงกับลำกล้อง 3.  ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลำกล้องเต็มที่ โดยใช้ตามองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงไป จะเห็นเป็นวงกลมสีขาวที่มีความสว่าง Read More.

โรคทางพันธุกรรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้ 2   โรคทางพันธุกรรม หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ โดยยีนเป็นรหัสพันธุกรรมอยู่ในรูปแบบของลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ ที่เซลล์สามารถถอดรหัสและแปลรหัส ในการสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างๆ ซึ่งควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต ในการแบ่งเซลล์ ดีเอ็นเอจะขดตัวพันกันแน่นเป็นโครโมโซม มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม Read More.